Over ons

Over ons

Averti Ecologie BV is een ecologisch adviesbureau opgericht door Glenn Lelieveld en Cynthia Lelieveld-Lange. Hieronder vertellen wij u graag meer over ons.

Glenn

Linkedin

Na mijn studies (HBO Wildlife Management) en MSc Ecology) kon ik direct aan de slag bij het ecologisch adviesbureau Laneco waar ik veel heb geleerd over de wereld van ecologische en landschappelijke advisering.
Daarna heb ik met mijn vrouw Cynthia Lange het adviesbureau Averti Ecologie opgericht. Binnen Averti Ecologie BV ben ik senior ecoloog en fungeer ik als algemeen directeur, en ben ik de eindverantwoordelijke voor alle projecten en rapportages.


Ik ben van maart 2016 tot juni 2017 detacheerd geweest bij RVO team Advisering Natuurwetgeving. Binnen RVO is dit team verantwoordelijk voor de ecologisch-juridische toetsing en adviseren bij het verlenen van ontheffingen, bij de uitvoering van bestuurlijke handhaving en bij juridische procedures omtrent ruimtelijke ingrepen.
Sinds juni 2017 ben ik werkzaam bij de Zoogdiervereniging. Hier ben ik projectleider, met name op het gebied van roofdieren. Het grootste deel van mijn werk besteed ik als landelijk coördinator van het Wolvenmeldpunt.

Cynthia

Linkedin

Na de HBO (Wildlife Management) ben ik vijf jaar werkzaam geweest bij het de afdeling Dierecologie van het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. Hier heb ik heel veel ervaring opgedaan met betrekking tot het hanteren, ringen, zenderen van en bloed prikken bij vogels voor fundamenteel onderzoek. Een voorbeeld is de zeven weken durende expeditie in noordelijk Siberië waar ik zwanen heb voorzien van gps-zenders. Daarnaast heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op gebied van databasebeheer en statistieken.


Verder ligt mijn passie al jarenlang vooral in de richting van het inventariseren van planten en insecten. Ik heb mij dan ook hierin verder gespecialiseerd met extra cursussen en vrijwilligerswerk bij oa Floron en de Vlinderwerkgroep Fryslan. Ook voer ik onderzoek uit naar beschermde soorten ten behoeve van ecologisch-juridsch advies, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

MartijnLinkedinTijdens mijn BSc Biologie in Wageningen ben ik begonnen als veldmedewerker bij Averti Ecologie BV. Hier heb ik ervaring opgedaan met het uitvoeren van ecologisch onderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming. Daarnaast heb ik tijdens de stage van mijn MSc Biologie telemetrisch onderzoek uitgevoerd naar de habitatvoorkeuren van de knoflookpad. Na mijn studie ben ik fulltime bij Averti Ecologie BV aan de slag gegaan als ecologische projectmedewerker, waarbij ik veldonderzoek uitvoer, adviseer bij projectuitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet, en rapportages en vergunningsaanvragen opstel. Daarnaast ben ik in 2021 en 2022 gedetacheerd geweest bij Provincie Gelderland en sinds 2022 bij Omgevingsdienst Brabant-Noord als vergunningverlener waarbij ik veel ervaring heb opgedaan met het juridische kader behorende bij natuurwetgeving.


Verder ben ik sinds 2011 actief bij IVN en Vogelwacht Limburg, waar ik maandelijkse watervogeltellingen uitvoer en excursies van de basis- en gevorderde cursus vogelherkenning begeleid. Ook ben ik vrijwilliger bij RAVON waar ik monitoringsonderzoek naar zowel amfibieën als reptielen uitvoer. Daarnaast lever ik ook buiten Nederland een bijdrage aan onderzoeken en soortbescherming, bijvoorbeeld vanuit RAVON bij de Educative and Participative Monitoring for Amphibian Conservation in Zuid-Spanje en vanuit de veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging bij het inventariseren zoogdiersoorten in Zuidoost-Bulgarije.

Jean

Linkedin

Tijdens mijn MSc Biologie bij Wageningen University ben ik begonnen als medewerker voor veldonderzoek bij Averti Ecologie. In mijn studie heb ik veel theoretische kennis opgedaan over ecologie, en ook praktische ervaring met veldwerk voor verschillende projecten en onderzoeken. Met mijn veldwerk voor Averti Ecologie heb ik deze kennis kunnen toepassen en veel ervaring opgedaan met betrekking tot ecologisch onderzoek en natuurbescherming in Nederland.


Sinds 2023 ben ik gedetacheerd bij Omgevingsdienst Brabant Noord werkzaam als vergunningverlener op het gebied van soortenbescherming. Hier beoordeel ik ontheffingsaanvragen voor ruimtelijke ingrepen omtrent de Omgevingswet, voorheen de Wet natuurbescherming. Daarnaast werk ik nog steeds als projectmedewerker voor Averti Ecologie. Zo heb ik al veel ervaring opgedaan met natuurwetgeving in Nederland, zowel vanuit de hoek van ontheffingsaanvrager als ontheffingsbeoordeler.