Natuurwetgeving

Natuurwetgeving

Natuurwetgeving
Het kan zijn dat u een oud gebouw wil slopen of iets nieuws wilt bouwen. Voordat een dergelijke ruimtelijke ingreep mag plaatsvinden, moet volgens de natuurwetgeving onderzocht worden of de locatie geschikt kan zijn voor bedreigde plant- en diersoorten. Zo ja, dan dient aanvullend onderzoek uit te wijzen op welke manier deze plant- en/of diersoort(en) gebruik maken van de locatie.

Indien beschermde plant- en of diersoorten op de locatie zijn aagetroffen en de leefomgeving van deze soort wordt aangetast, dient een omgevingsvergunning voor een flora en fauna activiteit te worden verkregen. Vaak schrijft deze ontheffing voor wat er aan passende maatregelen genomen moeten worden. Over het algemeen houdt dit dus in dat het project nog steeds doorgaat, maar dan met kleine aanpassingen waardoor de beschermde soorten worden ontzien.

Bij Averti Ecologie BV is ruimschoots ervaring aanwezig om uw project in goede banen te leiden. Wij kunnen u voorzien van een ecologisch verkennend vooronderzoek, uitgebreidere ecologische onderzoeken naar specifieke soorten, vergunningsaanvraag en ecologische begeleiding tijdens het nemen van de maatregelen.
Averti hanteert de kwaliteitsstandaard zoals omschreven door Netwerk Groene Bureaus.